website maken website ontwerp Start
Start
Start
Start
Start
Start
Start
Start
Start
Start
Start
Start
Start
Start
Start
Start
Start
Start
Start
Start

Site van de landelijke Unie KBO
Site van de KBO Limburg
Site Stichting Welsun Landgraaf
SeniorWeb Landgraaf
Start
StartStart

Start
Start
Start
Start

Start
Start
Start
Start


   

Contactgegevens


            Secretariaat KBO Landgraaf

            Heggewikke 12

            6374 RW Landgraaf

            

            tel.       045-5318065

            email   info@kbolandgraaf.nl


Ga direct naar

Landelijke Unie KBO


  


  


  

KBO Limburg


  


  


  

Welzijnsstichting voor Landgraafse burgers
SeniorWeb Landgraaf
Gilde Landgraaf


  


  

Steunpunt Mantelzorg Parkstad


  


  

Meander Groep
wegwijzer van de overheid naar zorg en ondersteuning
Gemeente Landgraaf


  


  

Ondersteuning bij leven met een beperking
Het voordeelconcept voor KBO leden
Stichting Harteklop


  KBO Landgraaf


  

Copyright © KBO Landgraaf, 2013. Alle rechten onder voorbehoud                            Disclaimer                Privacy


  

KBO Landgraaf is dè organisatie in Landgraaf voor de senior van nu.


Een actieve en dynamische vrijwilligersorganisatie met ruim 650 leden.

Onze missie is een goed leven voor senioren in een zorgzame samenleving.

Tevens vindt u in de KBO allerlei activiteiten voor ontmoeting, ontspanning en ontwikkeling.

  


  Actueel


  KBO Landgraaf


 Welkomstwoord van onze voorzitter


  Activieiten agenda


  Over de WMO en zo

Zoals u ongetwijfeld weet is er vanaf 1 januari 2015 een heleboel veranderd op het gebied van "de zorg", misschien heeft u het al aan den lijve ervaren.

  

Een belangrijke rol bij de invulling spelen de zogenaamde "ketenpartners", de zorgaanbieders zoals Meander, HEEMwonen, MEE, Radar en vele andere organisaties.


Gezamelijk bemensen zij wijkteams in Schaesberg, Nieuwenhagen en Ubach over Worms, het "loket in de wijk" voor de burger.


Op Zorgwijzer Landgraaf vindt u makkelijk de weg naar organisaties die in Landgraaf actief zijn op het gebied van wonen, zorg en welzijn. U kunt zoeken op onderwerp, via trefwoorden of direct in een adressenlijst.

  

De KBO Landgraaf maakt deel uit van de landelijke Unie KBO en daarbinnen, van de KBO Limburg, aan de rechterkant van deze pagina vindt u links naar de websites.


Wilt u meer weten, wilt u zich aanmelden als lid?

Klik dan op de afbeelding hiernaast.


Opzeggen van het lIdmaatschap kan uitsluitend schriftelijk bij het secretariaat

De wensen en behoeften van ouderen zijn veranderd en de verschillen tussen meerdere generaties senioren is groter dan ooit.


Dat betekent dat we moeten veranderen in onze activiteiten t onze dienstverlening en ook in de structuur van onze organisatie.

We zijn dus volop in beweging.

  

KBO Landgraaf op Youtube

Sinds enkele maanden is Arno Jonker (ja, de broer van ..) lid van onze vereniging.


Voor zijn emeritaat, zeg maar pensionering, was Arno eerstegraads godsdienstleraar en momenteel is hij permanent diaken en pastoraal werker.


Vanuit zijn achtergrond  heeft Arno zich bereid verklaard om onze leden te willen helpen bij levensvraagstukken, vragen over geloof en kerk en in de rouwverwerking bij verlies van een dierbare.


U kunt Arno bereiken op telefoonnummer 045-5318848


Het bestuur is bijzonder verheugd met deze aanwinst en wenst Arno veel succes in de uitoefening van deze bijzonder waardevolle taak als pastoraal diensverlener.


  


Lees onze nieuwsbrief


 KBO Landgraaf is er voor U !


Belangenbehartiging en dienstverlening zijn hoofdtaken van de KBO Landgraaf.

Hieronder vindt u met welke vragen u bij wie terecht kunt.


Belastingservice          
Ouderen advisering     

Levensvraagstukken    

Heeft u hulp of advies nodig bij het doen van uw belastingaangifte of heeft uw vragen over toeslagen, dan kunt u terecht bij Sjef Jonker (5317209), of Kitty Wings (5324776).


Bent u op zoek naar informatie en advies over wonen, welzijn en zorg  en wilt u hierover persoonlijk iemand spreken in uw eigen omgeving,  neem dan contact op met Leo Thomas (5690581), Kitty Wings (5324776) of

Ida Storms (5318065).


Voor vragen over geloof en kerk, rouwverwerking bij verlies van een dierbare of andere levensvraagstukken kunt u terecht bij pastoraal werker Arno Jonker, telefoonnummer 5318848.

  

KBO Landgraaf op Facebook

Over lidmaatschap en contributie


Vanaf 2017 kennen we naast het volledig lidmaatshap het donateurschap,

Veranderingen vanuit het bestuur


In de nieuwsbrief van mei hebben wij  beloofd u op de hoogte te houde van veranderigen vanuit ons bestuur.

De blauwe envelop blijft
Mensen die de gang naar digitale communicatie niet kunnen maken kunnen van de Belastingdienst de blauwe envelop blijven ontvangen.

Woensdag 21 september

Wandeling Holset   

Deze wandeling met mooie vergezichten en bezienswaardigheden  is 8 km lang met een kleine klim.

Begin en einde van de wandeling op de parkeerplaats van Herberg Oud Holset, Holset 54, 6295 ND Lemiers,  dit is tevens ons lunchadres.

 

Samenkomst  is op het Emile Erensplein, waar we om 10.30 uur vertrekken.

 

Aan- en afmelden kan tot maandag  19 september 20.00 uur bij Sannie Lentjes, 5317307.

Donderdag 29 september   

Middagtocht  Maas – Schwalm - Nette

Nadat verschillende leden zo genoten hadden van onze Zuid-Limburg-route met bezoek aan Margraten heeft de activiteitencommissie nog een middagtochtje kunnen inkopen naar het Naturschutzgebied Schwalm-Nette.

Vrijdag 30 september

SUE, Steakhouse Mujo, Scherpenseel

De volgende Samen uit eten is op 30 september 2016, dan gaat de eetclub naar “Steakhouse  Mujo Heerlenerstrasse te Scherpenseel.( even over de grens met Duitsland)


Aanvang is zoals gebruikelijk om 18:00 uur.


Iedereen die wenst deel te nemen dient zich vóór 26 september 2016 bij  Riet Brouns (organisator) aan te melden, tel. 045 – 5452056.