Afdeling Landgraaf 


KBO Afdeling Landgraaf 

Contact Us

Welkom 


KBO Landgraaf is erop gericht een zo goed mogelijke service te bieden. Wij als KBO zullen dan ook alles in het werk stellen om aan deze verwachtingen te voldoen.


Wat betekend de KBO Limburg afdeling Landgraaf voor u als lid. 

Het is de belangenbehartiging, de activieteiten en ondersteuning aan de leden, op alle terreinen wat ons als bestuur op de eerste plaats komt. Verder elkaar ontmoeten en een onderling gesprek, bestrijding en voorkomen van sociaal isolement, en door educatie en informatie de weerbaarheid en vooral de zelfstandigheid van de oudere mens te bevorderen.


Wie kan er lid worden: een ieder die de respectabele leeftijd vanaf 50 jaar heeft bereikt is welkom als lid. U hoeft niet persé in Landgraaf te wonen om deel uit te maken van onze KBO vereniging. 

_______________________________________________________


Samen tege​n eenzaamheid

In  Limburg slaan een aantal organisaties de handen ineen om samen de strijd aan te gaan tegen eenzaamheid. Hun gezamenlijke ambitie: een Limburg brede beweging tegen eenzaamheid op gang brengen. Op 13 februari ging dit 3-jarig project Samen tegen eenzaamheid officieel van start in het provinciehuis. De Provincie Limburg subsidieert het project. KBO Limburg is kartrekker.

Alle cijfers over eenzaamheid spreken boekdelen: het is een groot probleem, zeker onder senioren. Van de 65-plussers voelt ruim de helft zich eenzaam. Bij de 85-plussers geldt dat voor twee derde. Van die groep verkeert 16% zelfs in een sociaal isolement. 

-Wat doen wij.

  • -Het zo goed mogelijk behartigen van de belangen van senioren in Landgraaf op een zo breed mogelijk terrein.
  • Het zoveel mogelijk bevorderen van het algemeen welzijn. de zelfstandigheid van senioren.
  • Meewerken aan tot stand komen en uitvoering van beleid voor om de ouderen een gelijkwaardige plaats te garanderen in de maatschappij
  • __________________________________________________

                                            Voordelen KBO

  • Interessant ledenmagazine 
  • Op de hoogte blijven dat doe je met de KBO 
  • Belastingaangiifte Neem contact op met uw afdeling
  • Ouderen adviseurs zijn er om u te helpen.
  • Sociaal adviseur kunnen ook u bijstaan.​

Wij zijn de vereniging voor de Gemeente Landgraaf EO vanaf 50 en ouder

Activiteiten 

Nieuws over en voor ouderen

Ouderen advies 

0