afdeling Landgraaf


AANMELDINGSFORMULIER

Landgraaf

AANHEF: * O Meneer

O Mevrouw

VOORLETTERS*………………………………………………………………………………………….

VOORNAAM ……………………………………………………………………………………………….

TUSSENVOEGSEL:………………………………………………………………………………………..

ACHTERNAAM + evt. Meisjesnaam*……………………………………………………………..

GEBOORTEDATUM :*…………………………………………………………………………………….

STRAAT en HUISNUMMER *….……………………………………………………………………….

POSTCODE * ………………………………………………………………………………………………….

PLAATS :*………………………………………………………………………………………………………

TELEFOON*/ EMAIL:*……………………………………………………………………………………

MACHTIGING TOT AUTOMATISCHE INCASSO *

O Hierbij geef ik de KBO Landgraaf toestemming ieder jaar, tot wederopzegging de

Jaarlijkse contributie van mijn rekening af te schrijven.

O Voor leden die de KBO-PCOB Magazine via post ontvangen betalen portokosten

O IBAN rekeningnummer: *

Het bestuur van de KBO in Landgraaf verklaart hierbij dat de verstrekte persoonsgegevens uitsluitend gebruikt zullen worden voor het

voeren van de ledenadministratie van KBO-PCOB in Landgraaf, de KBO Limburg en de Unie KBO

Deze gegevens mogen niet gebruikt worden voor derden conform de A.V.G. – wet van 25 mei 2018 ( privacystatement)ier om de tekst te bewerken

0