Bond voor Ouderen vanaf 50 jaar Activiteiten overzicht

Activiteiten georganiseerd door KBO Landgraaf 

KBO staat voor ontmoeting en omzien naar elkaar De KBO afdelingen zorgen elk jaar voor een gevarieerd aanbod van activiteiten. Er wordt veel gewandeld en gefietst, er zijn regelmatig uitstapjes, inloopmomenten rondom tablet en computer, themabijeenkomsten over tal van onderwerpen en nog veel meer. Elke afdeling heeft weer een ander programma. Wat ze met elkaar gemeen hebben, is dat ze zorgen voor heel veel mogelijkheden om elkaar te ontmoeten en daarmee ontstaat er ook een stuk omzien naar elkaar. Heel belangrijk. De KBO biedt een netwerk waar mensen op terug kunnen vallen als het nodig is. Een netwerk waarin mensen kunnen ontvangen, maar waarin je ook heel veel kunt geven. En beide zijn een probaat middel tegen eenzaamheid. Echt iets om gebruik van te maken!


Dagtrip of vakantie

Op deze plaats komen dagtrips of reisjes te staan.

De KBO Landgraaf heeft een nieuwe activiteit gepland. Een keer per maand op De eerste woensdag van elke maand. 


Wandeling 

Let op deze pagina om te zien wanneer er weer gewandeld wordt met leden van KBO Landgraaf


uit eten elke maand

Een keer in de maand wordt ergens in Landgraaf of omgeving buiten de deur gegeten wilt u dit ook meld u dan aan zodat we dit door kunnen geven aan het restaurant. 

Elke eerste woensdag van de maand 

           Dans middag of avond via de "Ouwe Hap"

 Dames / Heren / Vrienden / Vriendinnen

Bewaren voor het hele jaar 2022.

Noteer alvast de volgende data: Onder voorbehoud .i.v.m. corona crisis.

Zondagmiddag 16 januari 2022: Nieuwjaarsmatinee om 15.00 uur - 19.00 uur met “Reality.” Gratis entree.

Zaterdagavond19 februari 2022: Carnavalsbal om 20.00 uur- 24.00 uur met het ” Bergdorf -duo”.

Dinsdagavond 12april 2022: Jaarvergadering voor alle leden om 19.00 u.

Zondagmiddag 24 april 2022: Oranjebal om 15.00 uur tot 19.00 met de”Silvercats”

Zaterdagavond 24 september 2022: Okt .feest om 20.00 uur – 24.00 uur met ”Reality ”

Zondagmiddag 20 november 2022 Eindbal om 15.00 uur- 19.00 uur met de ”Silvercats ”

Laat s.v.p. steeds uw jaarkaart zien bij binnenkomst.

Jaarkaart: per koppel € 17.50 en singel € 10,00

Losse entree € 3,50 p.p.

Tot ziens in MFC An d´r Put in Waubach.

Met vriendelijke groet,

Bestuur ” Ouwe Hap ”

Button Text

Kaffeeklatsch

Algemene Ledenvergadering 

10 november 2021

AN d'r Put Pas. Scheeperstraat 3, 6374 HR Landgraaf

Inloop; 13:30. UUR 

Aanvang: 14:00 uur 

Einde : 16:00 uur

De algemene ledenvergadering geeft u als lid van onze vereniging de gelegenheid om over het beleid en de uitvoering van de bestuurstaken mee te praten.

Ook moet er een bestuur verkozen worden. Het huidige bestuur is Ad Interim en dient formeel door de leden bekrachtigd te worden.

Kandidaten, met interesse om zitting te nemen in het bestuur kunnen zich opgeven bij de secretariaat. De opgave dient vergezeld te gaan van een CV ( een samenvatting wie de kandidaat is, zijn motivatie kennis en vaardigheden) Opgave dient voor 1 november 2021 ingeleverd te zijn. 


Agenda punten :

  1.  Opening door de voorzitter ai de heer Jo Linders 
  2. voorstellen ad interim bestuur. terugblik 2021
  3. Financiële zaken 
  4. Leden bestand 
  5. Kascontrole 2021 / 2022
  6. samenstelling kascommissie 
  7. Verkiezing nieuw bestuur 
  8. Rondvraag  
Aanmelden bij : [email protected] of telefonisch 045 5318065van 29 oktober t/m 5 november 2021

__________________

Speciale Link naar pagina's 

als u op een van onderstaande links klikt dan komt u op de pagina uit waar u naar op zoek bent.

Alzheimer’s & Dementia Care

klik op de foto en u komt op de site van hersenonderzoek 


Parkinson’s Care

klik op de foto voor Parkinson 

thuishulp aanvragen ziekhuis opname 

Click this text to start editing. Use this space to describe your products and services to visitors.


Stichting Mee.nl

Click this text to start editing. Use this space to describe your products and services to visitors.


Bent u klaar om lid te worden van KBO Landgraaf 

We zijn er voor u en voor alle senioren in Landgraaf en omgeving 

neem contact op