afdeling Landgraaf


Bedankt voor je bezoek!

KBO LANDGRAAF is er op gericht een zo goed mogelijke service te bieden. Wij zullen dan ook alles in het werk stellen om aan je verwachtingen te voldoen.


Wat betekent de KBO Limburg afdeling Landgraaf voor U als lid.


Het is de belangenbehartiging, de vele activiteiten en ondersteuning aan onze leden op allerlei terreinen wat voor ons als bestuur op de eerste plaats komt.

Verder elkaar ontmoeten in een onderling gesprek, bestrijding en voorkomen van sociaal isolement .en door educatie en informatie de weerbaarheid en zelfstandigheid van de ouder wordende mens bevorderen.


Wie kan lid worden: iedereen boven de 50 jaar en je hoeft niet perse in landgraaf te wonen om lid te worden


Wat doen wij:

- Het zo goed mogelijk behartigen van de belangen van alle ouderen in Landgraaf op

een zo breed mogelijk terrein,

- Het zoveel mogelijk bevorderen van het algemeen welzijn en de zelfstandigheid

van ouderen.

- Het meewerken aan tot stand koming en uitvoering van beleid om ouderen een

gelijkwaardige plaats te garanderen in de maatschappij.

0