afdeling Landgraaf


 het Secretariaat, per post of via e-mail.

Mededelingen:

Van de Penningmeester 

Geachte leden van KBO Landgraaf


Het bestuur heeft geconstateerd dat meerdere leden de contributie 2020 nog niet betaald hebben.

De inning van de contributie gaat via automatische incasso en handmatige betaling.

In het systeem van de automatische incasso is een fout geconstateerd, waardoor niet bij iedereen de contributie is afgeschreven, daardoor moesten meerdere mensen handmatig gaan betalen.

We hebben nu opnieuw gecontroleerd en hebben geconstateerd dat nog niet alle leden betaald hebben.


Wij willen u vragen om na te kijken op uw bankafschriften of u de contributie betaald heeft of niet.

Mocht dit laatste het geval zijn willen wij u vriendelijk verzoeken om dit alsnog te doen en de contributie per direct over te maken naar de rekening van KBO Landgraaf NL98RABO0146047117


bij voorbaat dank.

KBO BESTUUR

Wij willen onze vrijwilligers een hart onder de riem steken in deze moeilijke coronatijd.

Met name de bezorgers en onze co├Ârdinator voor het verzorgen van onze bladen en nieuwsbrieven.

Dhr H. Bloemink en wandelgroep co├Ârdinator Sannie Lentjes en aan alle vrijwilligers die de activiteiten bezorgen.

Bij deze Hartelijk dank

Wat te doen bij Hitte

De zomer moet nog komen, maar wie weet wat er nog gaat komen.

Omdat onze senioren en zieken last kunnen hebben van hogere temperaturen volgen hier enkele tips.

* Drink voldoende

* Vermijd inspanning

* Blijf uit de hitte

* Zorg voor koelte

* Zorg voor elkaar

* Bij vragen: overleg met uw huisarts of apotheker

0